نمایش مطالب با تگ کافه جلاتو

دوره جامع آموزش جلاتو - 18 تا 21 آذرماه 1396

  آکادمی کافه جلاتو دوازدهمین دوره آموزشی بین المللی خود را با همکاری مدرسه بستنی Paolo Cappellini ایتالیا، بصورت یک دورۀ جامع علمی-کاربردی در خصوص کسب مهارتهای لازم در زمینه ساخت جلاتو (بستنی ایتالیایی) درلابراتوار مجهز و مدرن خود در دانش...