دوره 3 روزه پیشرفته آموزش جلاتو و دسرهای نیمه منجمد - 14 تا 17 بهمن 1395

 

  • دوره 3 روزه پیشرفته آموزش جلاتو و دسرهای نیمه منجمد

  • بهمن ماه 1395

  • لابراتوار خانه ی جلاتو

  • مدرس: استاد پائولو کاپلینی از ایتالیا

 


آلبوم: دوره 3 روزه پیشرفته آموزش جلاتو و دسرهای نیمه منجمد - 14 تا 17 بهمن 1395