دوره جامع آموزش جلاتو - 9 تا 13 بهمن ماه 1395

 

  • دوره 5 روزه جامع آموزش جلاتو

  • بهمن ماه 1395

  • لابراتوار خانه ی جلاتو

  • مدرس: استاد پائولو کاپلینی از ایتالیا

 


آلبوم: دوره جامع آموزش جلاتو - 9 تا 16 بهمن ماه 1395