دوره 2 روزه آموزش فرمولاسیون بستنی سافت (قیفی) - 24 تا 25 شهریورماه 1393

 

  • دوره 2 روزه آموزش سافت جلاتو و تکنیکهای تولید بستنیهای بوتیکی چوبی

  • شهریورماه 1393

  • سالن همایشهای هتل پاریز تهران

  • مدرس: استاد پائولو کاپلینی - مدرسه بستنی CastAlimenti ایتالیا

 


آلبوم: دوره 2 روزه آموزش فرمولاسیون بستنی سافت (قیفی) و تکنیک تولید بستنیهای بوتیکی چوبی - 24 تا 25 شهریورماه 1393