دوره جامع آموزش جلاتو - 25 تا 29 آذرماه 1395

 

  • دوره 5 روزه جامع آموزش جلاتو

  • آذرماه 1395

  • دانشگاه شهید بهشتی تهران

  • مدرس: استاد پائولو کاپلینی از ایتالیا

 


آلبوم: دوره جامع آموزش جلاتو - 25 تا 29 آذرماه 1395