دوره ها

دوره های آتی

  ۹ تا ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ دوره آموزش تکنولوژی جلاتو - ۰ تا ۱۰۰ جلاتو! ظرفیت دوره: ۱۲ نفر آکادمی کافه جلاتو نوزدهمین دوره آموزشی بین المللی خود را با همکاری مدرسه بستنی Paolo Ca...

دوره های آتی را بخوانید.