دوره ها

دوره نیمه خصوصی آموزش تکنولوژی جلاتو (اصول فرمولاسیون و ساخت بستنی ایتالیایی) - ۲ تا ۶ شهریورماه ۹۸

۲ تا ۶ شهریور ۱۳۹۸ یک دوره کاملا نیمه خصوصی و بی نظیر! (۵ روز کامل) ظرفیت دوره: فقط ۶ نفر (ظرفیت تکمیل شد)   آکادمی کافه جلاتو پانزدهمین دوره آموزشی بین المللی خود را با همکاری...

دوره نیمه خصوصی آموزش تکنولوژی جلاتو (اصول فرمولاسیون و ساخت بستنی ایتالیایی) - ۲ تا ۶ شهریورماه ۹۸ را بخوانید.

دوره نیمه خصوصی آموزش تکنولوژی جلاتو (اصول فرمولاسیون و ساخت بستنی ایتالیایی) - ۹ تا ۱۳ شهریورماه ۹۸

۹ تا ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ یک دوره کاملا نیمه خصوصی و بی نظیر! (۵ روز کامل) ظرفیت دوره: فقط ۶ نفر (ظرفیت تکمیل شد)   با توجه به تکمیل ظرفیت دوره ۲ تا ۶ شهریور، آکادمی کافه جلاتو...

دوره نیمه خصوصی آموزش تکنولوژی جلاتو (اصول فرمولاسیون و ساخت بستنی ایتالیایی) - ۹ تا ۱۳ شهریورماه ۹۸ را بخوانید.