کدام برندها؟!

 

اهم برندهایی که تاکنون از خدمات آکادمی کافه جلاتو استفاده کرده اند:

لازم به ذکر است برندهایی که از خدمات ما استفاده نموده اند اما نامشان در لیست ذیل قید نشده، بدلیل اینکه از لحاظ کیفیت محصول نهایی با استانداردهای آکادمی فاصله زیادی گرفته اند، علی رغم میل باطنی ناگزیر به حذفشان شدیم.

آخرین به روزرسانی: ۲۶ تیرماه ۹۸


cafegelato