دوره ها

دوره نیمه خصوصی آموزش تکنولوژی جلاتو (اصول فرمولاسیون و ساخت بستنی ایتالیایی) - ۹ تا ۱۳ آذرماه ۹۸

  ثبت نام دوره جدید: ۹ تا ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸ یک دوره کاملا نیمه خصوصی! (۵ روز کامل) ظرفیت دوره: فقط ۶ نفر آکادمی کافه جلاتو هجدهمین دوره آموزشی بین المللی خود را با همکار...

دوره نیمه خصوصی آموزش تکنولوژی جلاتو (اصول فرمولاسیون و ساخت بستنی ایتالیایی) - ۹ تا ۱۳ آذرماه ۹۸ را بخوانید.

ظرفیت تکمیل شد: دوره نیمه خصوصی آموزش تکنولوژی جلاتو (۲ تا ۶ آذرماه ۹۸)

۲ تا ۶ آذرماه ۱۳۹۸ ظرفیت تکمیل شد یک دوره نیمه خصوصی! ظرفیت دوره: ۶ نفر   آکادمی کافه جلاتو هفدهمین دوره آموزشی بین المللی خود را با همکاری مدرسه بستنی Paolo Cappellini ایتا...

ظرفیت تکمیل شد: دوره نیمه خصوصی آموزش تکنولوژی جلاتو (۲ تا ۶ آذرماه ۹۸) را بخوانید.