رویدادها

رویدادهای جاری

رویدادهای آتی

رویدادهای گذشته

از
1
مرداد 01
تا
5
مرداد 01

دوره نیمه خصوصی آموزش تکنولوژی جلاتو - ۱ تا ۵ مرداد ۱۴۰۱

از
9
بهمن 00
تا
13
بهمن 00

دوره نیمه خصوصی آموزش تکنولوژی جلاتو - ۹ تا ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

از
9
آذر 98
تا
13
آذر 98

دوره نیمه خصوصی آموزش تکنولوژی جلاتو - ۹ تا ۱۳ آذرماه ۹۸

از
2
آذر 98
تا
6
آذر 98

دوره نیمه خصوصی آموزش تکنولوژی جلاتو - ۲ تا ۶ آذرماه ۹۸

از
9
شهریور 98
تا
13
شهریور 98

دوره نیمه خصوصی آموزش تکنولوژی جلاتو - ۹ تا ۱۳ شهریورماه ۹۸

از
2
شهریور 98
تا
6
شهریور 98

دوره نیمه خصوصی آموزش تکنولوژی جلاتو - ۲ تا ۶ شهریورماه ۹۸

از
16
دی 97
تا
19
دی 97

دوره جامع آموزش تکنولوژی جلاتو - دیماه 97

از
23
شهریور 97
تا
26
شهریور 97

دوره جامع آموزش تکنولوژی جلاتو - شهریورماه 97

از
18
آذر 96
تا
21
آذر 96

دوره جامع آموزش جلاتو - 18 تا 21 آذرماه 1396

از
28
مرداد 96
تا
31
مرداد 96

دوره جامع آموزش جلاتو - 28 تا 31 مردادماه 1396

از
14
بهمن 95
تا
17
بهمن 95

دوره 3 روزه پیشرفته آموزش جلاتو و دسرهای نیمه منجمد - 14 تا 17 بهمن 1395

از
9
بهمن 95
تا
13
بهمن 95

دوره جامع آموزش جلاتو - 9 تا 13 بهمن ماه 1395

از
25
آذر 95
تا
29
آذر 95

دوره جامع آموزش جلاتو - 25 تا 29 آذرماه 1395

از
7
خرداد 95
تا
13
خرداد 95

دوره جامع آموزش جلاتو - 7 تا 13 خردادماه 1395

از
20
دی 94
تا
24
دی 94

دوره جامع آموزش جلاتو - 20 تا 24 دیماه 1394

از
4
مرداد 94
تا
8
مرداد 94

دوره جامع آموزش جلاتو - 4 تا 8 مردادماه 1394

از
18
شهریور 93
تا
27
شهریور 93

تور 10 روزه آموزش جلاتو در کشور ایتالیا - 18 تا 27 شهریورماه 1393

از
24
شهریور 93
تا
25
شهریور 93

دوره 2 روزه آموزش فرمولاسیون بستنی سافت (دستگاهی) - 24 تا 25 شهریورماه 1393

از
5
بهمن 90
تا
19
بهمن 90

تور 15 روزه آموزش جلاتو در کشور ایتالیا - بهمن ماه 1390