رویدادهای آتی

از
2
آذر 98
تا
6
آذر 98

ظرفیت تکمیل شد: دوره نیمه خصوصی آموزش تکنولوژی جلاتو (۲ تا ۶ آذرماه ۹۸)

از
9
آذر 98
تا
13
آذر 98

دوره نیمه خصوصی آموزش تکنولوژی جلاتو (اصول فرمولاسیون و ساخت بستنی ایتالیایی) - ۹ تا ۱۳ آذرماه ۹۸