رویدادهای آتی

از
2
شهریور 98
تا
6
شهریور 98

دوره نیمه خصوصی آموزش تکنولوژی جلاتو (اصول فرمولاسیون و ساخت بستنی ایتالیایی) - ۲ تا ۶ شهریورماه ۹۸

از
9
شهریور 98
تا
13
شهریور 98

دوره نیمه خصوصی آموزش تکنولوژی جلاتو (اصول فرمولاسیون و ساخت بستنی ایتالیایی) - ۹ تا ۱۳ شهریورماه ۹۸