دوره های سال ۱۳۹۷

دوره جامع آموزش تکنولوژی جلاتو - دیماه 97

یک دوره نیمه خصوصی بی نظیر!   آکادمی کافه جلاتو چهاردهمین دوره آموزشی بین المللی خود را با همکاری مدرسه بستنی Paolo Cappellini ایتالیا، بصورت یک دورۀ جامع علمی-کاربردی در خصوص کسب مهارتهای لازم در زمینه ساخت جلاتو (بستنی ایتالیای...

2 سال پیش

دوره جامع آموزشی تکنولوژی جلاتو - شهریورماه 97

یک دوره نیمه خصوصی بی نظیر و کم تعداد! 23 تا 26 شهریورماه 97 آکادمی کافه جلاتو سیزدهمین دوره آموزشی بین المللی خود را با همکاری مدرسه بستنی Paolo Cappellini ایتالیا، بصورت یک دورۀ جامع علمی-کاربردی در خصوص کسب مهارتهای لازم در زمینه...

2 سال پیش