دوره های سال ۱۳۹۵

دوره جامع آموزش جلاتو - 9 تا 13 بهمن ماه 1395

  دوره 5 روزه جامع آموزش جلاتو بهمن ماه 1395 لابراتوار خانه ی جلاتو مدرس: استاد پائولو کاپلینی از ایتالیا  

3 سال پیش

دوره 3 روزه پیشرفته آموزش جلاتو و دسرهای نیمه منجمد - 14 تا 17 بهمن 1395

  دوره 3 روزه پیشرفته آموزش جلاتو و دسرهای نیمه منجمد بهمن ماه 1395 لابراتوار خانه ی جلاتو مدرس: استاد پائولو کاپلینی از ایتالیا  

3 سال پیش

دوره جامع آموزش جلاتو - 25 تا 29 آذرماه 1395

  دوره 5 روزه جامع آموزش جلاتو آذرماه 1395 دانشگاه شهید بهشتی تهران مدرس: استاد پائولو کاپلینی از ایتالیا  

3 سال پیش

دوره جامع آموزش جلاتو - 7 تا 13 خرداد 1395

  دوره 5 روزه جامع آموزش جلاتو خردادماه 1395 لابراتوار خانه ی جلاتو (تهران) مدرس: استاد پائولو کاپلینی از ایتالیا  

3 سال پیش